Činnosti

V rámci poskytování inženýrských aktivit jsou Báňské projekty Ostrava, a.s. schopny plnit specifické požadavky zákazníků a také pokrýt všechny projektové etapy díla. Projekt dolu tak může současně zahrnout i komplexní řešení povrchové situace, problematiku zásobování energiemi, dopravu na povrchu nebo zahlazování důlní činnosti.