Etapa koncepční:

  • Opportunity study
  • Feasibility study
  • Vyhodnocení zásob užitkového nerostu
  • Způsob dobývání ložiska
  • Studie otvírek dolů a pater
  • Ekonomické rozvahy
  • Personální studie
  • Časové harmonogramy
  • Řádné výpočty zásob