Etapa návazných činností:

  • Návrh opatření vůči vlivům poddolování na objekty a inženýrské sítě
  • Technické projekty likvidace a zajištění dolů
  • Návrh alternativního využití likvidovaných důlních děl