Etapa projekční:

  • Projekt hloubení jam a velkoprostorových důlních děl
  • Řešení otvírky, přípravy a rozfárávky ker
  • Řešení vertikální a horizontální dopravy
  • Projekt větrání a klimatizace
  • Řešení odvodňování dolu
  • Projekt energetického zajištění důlních provozů
  • Příprava dokumentace pro územní a stavební řízení