Etapa provozní:

  • Technický dozor při náběhu provozu
  • Konzultace režimu technické údržby
  • Smluvní periodické kontroly a revize
  • Tvorba havarijních plánů