Etapa výstavby:

  • Program řízení výstavby
  • Zprostředkování návazných prací a služeb
  • Vlastní dozor nad realizací díla