Technická likvidace hlavních důlních děl
a povrchových objektů

 • Projekt TPLSP Kladenských dolů
 • Projekt TPLSP likvidace závodu Dukla Dolu Lazy
 • Projekt TPLSP likvidace lokality Doubrava Dolu ČSA
 • Změna hornické činnosti na lokalitě Sviadnov Dolu Paskov
 • Variantní studie likvidace V.j. č.1 Eleonora
 • Technické zajištění jam Jindřich 3 a Jindřich 5
 • Likvidace jámy Nejedlý IV Dolu Kladno
 • Likvidace jámy Ofil - Barbora
 • Likvidace Nová jáma Horní Město
 • Likvidace Těžní jáma Zlaté Hory
 • Likvidace Pomocná jáma Zlaté Hory
 • Likvidace Úvodní úpadnice Zlaté Hory
 • Projekt likvidace jámy Karel Dolu ČSA
 • Projekt likvidace zahloubení Nové Pole Dolu ČSA
 • TL projekt – zařízení staveniště - likvidace jámy Do I
 • TL projekt - Likvidace jámy Do I - zpevněný zásyp
 • Variantní řešení likvidace jam Dolu Barbora
 • Projekt uzavírání jam Dolu Lazy
 • Projekt likvidace jámy Gabriela 2 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace mimoosé jámy Barbora Dolu Darkov
 • Projekt likvidace HVJ Barbora Dolu Darkov
 • Projekt likvidace j. č. 1 lokality Gabriela Dolu Darkov
 • Projekt likvidace j. č. 3 Gabriela závodu Mír
 • Projekt likvidace Da 1 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Da 2 Dolu Darkov
 • Projekt likvidace jámy Do II Dolu ČSA – zpevněný zásyp
 • Projekt likvidace jámy Do II Dolu ČSA– kombinovaný zásyp
 • Projekt likvidace jámy Do I - kombinovaný zásyp
 • Projekt likvidace TJ č. 2 Dolu Barbora
 • Projekt likvidace HVJ Dolu Barbora

 

Přechod na začátek stránky

  

Jámy a hlavní otvírková díla

A. Hloubení a prohlubování jam

 • Prohlubování jámy Rudnik Soko, Srbsko (realizační dokumentace)
 • Projekt prohlubování jam č. 2 a č. 6 Dolu Lazy na 10. patro (realizační dokumentace)
 • Prohlubování jámy ČSA 2 (spolupráce s fy KOPEX, Polsko)
 • Zodolnění jámy Da 2, Důl Darkov
 • Zajištění stability jan Da 1 a Da 2 Dolu Darkov
 • Hloubení jam Dolu Dębieńsko 1 (studie)
 • Prohloubení vtažné jámy ČSM Sever (studie, realizační dokumentace)
 • Prohloubení vtažné jámy ČSM Jih (studie, realizační dokumentace)
 • Hloubení klecové a skipové jámy Dolu Nui Béo Vietnam (úvodní projekt)
 • Hloubení jam Dolu Dubovskaya, Kazachstán (studie)
 • Hloubení klecové a skipové jámy Dolu Slaný (studie)
 • Hloubení jam F4, F5 a F2 Dolu Frenštát (realizační dokumentace)
 • Vyložení jámy Do III na 10. patro (realizační dokumentace)
 • Sanace jámy Sasa, Makedonie (realizační dokumentace)

B. Těžní věže, svislá doprava

 • Těžní věž skipové jámy Volgakalij, Rusko, 2011
 • Úprava ocelové konstrukce T.j. Jindřich, 2010
 • Úpravy v těžní věži Mír IV, Důl Darkov, 2001, 2008
 • Těžní věž Rydultowy, Polsko, 2004
 • Těžní věž skipové jámy Apatit - Kirovsk, Rusko, 2004
 • Vyložení těžního zařízení ČSA 2/1 na 11. patro (2004)
 • Vyložení těžního zařízení Do III na 10. patro (2004)

C. Otvírková díla a technologické komory

 • Otvírka 5. patra Dolu ČSM (komplexní dokumentace)
 • Spojovací překop Doubrava - Lazy
 • Propojení lokalit Gabriela a ÚZ Dolu Darkov
 • Propojení 0. kry Dolu ČSM a 5. kry Dolu Darkov
 • Otvírka ostravských slojí – Důl Darkov
 • Dobývání OPJ lokality Doubrava
 • Zpřístupnění zásob 40. sloje v6. a 8. kře Dolu Darkov
 • Probití překopu 01193 do jámy ČSA 3
 • Překop SO 2071 vč. proniku do jámy Mír IV Dolu Darkov
 • Odtěžení z 8. na 6. patro závodu Dukla
 • Ražba průzkumného díla z -442 m, Důl Frenštát
 • Centrální překladiště materiálu, Doly Darkov a ČSM
 • Otvírkový překop do dobývacího prostoru Morcinek
 • Spojovací překop z Dolu Darkov k Dolu ČSM
 • Hlavní čerpací stanice na 4. patře Dolu ČSM
 • Čerpací stanice na 10. patře Dolu Darkov
 • Čerpací stanice na 10. patře lokality Doubrava
 • Hlavní rozvodna na závodě Jih Dolu ČSM
 • Remíza kolejových a závěsných lokomotiv na závodě Sever Dolu ČSM
 • Zásobník energetického uhlí č. 432, Důl ČSM
 • Zásobník uhlí v 2b. kře Dolu ČSM
 • Rekonstrukce odměrných zásobníků č. 3 a č. 4, Důl ČSA
 • Podzemní zásobník surového uhlí na Dole Silesia – studie, Polsko
 • Odtěžení z 5. kry Dolu Darkov
 • Otvírkové překopy 18003,102, Důl Karviná
 • Otvírkové překopy 2003, 2004, 2072, 2091, 2092, 2094, 3995, 239561, 239562, 235560, 235562, 236562, 5050, 5051, 5109, Důl Darkov

 

Přechod na začátek stránky

 

Větrání dolů

A. Hlavní důlní ventilátory

 • Rekonstrukce ventilátorů Mír 4 - studie, 09/2000
 • Rekonstrukce ventilátorů Mír 4 – realizační dokumentace vč. výkonu AD a inženýrské činnosti, 01/2001
 • Studie rekonstrukce hlavních důlních ventilátorů Mír 4 – zvýšení výkonu HV na jámě Mír 4
 • Rekonstrukce HDV Dolu Frenštát – studie a realizační dokumentace, 01/2001
 • HDV Dolu Bukovik, Srbsko – studie, 10/2002
 • HDV Důl Štavalj, Srbsko – studie, 06/2006
 • Hlavní důlní ventilátory, Důl Debiensko, PR – studie, 03/2007
 • Hlavní ventilátory Důl Nui Beo, Vietnam, 2008 ÷ 2009
 • Hlavní ventilátory pro Důl Tkibuli, Gruzie, 2010
 • Hlavní ventilátory pro Důl Dubovskaia, Kazachstán, 2011
 • Rekonstrukce hlavních ventilátorů, Důl ČSM Sever

B. Klimatizace

 • Klimatizace na závodě 2 Dolu Darkov
 • Úseková klimatizace pro 11. kru Dolu ČSA, lokalita Jan-Karel
 • Úseková klimatizace na závodě 9. květen Dolu Darkov
 • Úseková klimatizace pro 2a. kru Dolu ČSM
 • Řešení mikroklimatických podmínek v dole na závodě Staříč Dolu Paskov
 • Úseková klimatizace ve 2. poli na závodě Staříč Dolu Paskov

C. Výpočty větrních sítí, větrní rozvahy

 • Větrní rozvahy od roku 2001 pro vybrané doly OKR
 • Zhodnocení větrání V.O. ÚZ, PZ a Gabriela Dolu Darkov
 • Důl Darkov - větrní propočty pro kritické průřezové roky
 • Výpočet větrní sítě Dolu Darkov 2002 ÷ 2004
 • Likvidace jam Da 2 a T.j. č. 1 – propočet větrání 2006
 • Větrání závodu 1 Dolu Darkov – studie
 • Propočet větrní sítě závodu 2 Dolu Darkov
 • Důl ČSA – propočty větrní sítě
 • Prověření pracovních charakteristik hlavních důlních ventilátorů na v.j. Eleonora lokality Doubrava Dolu ČSA
 • Proměření pracovních charakteristik HV č. 1 a č. 2 na jámě SuSto III
 • Větrní rozvaha pro rok 2004 – lokalita Jan-Karel Dolu ČSA, 2003 ÷ 2006
 • Větrní rozvaha pro rok 2004 – lokalita Doubrava Dolu ČSA, 2003 ÷ 2006
 • Výpočet hlavního větrání Dolu ČSM pro rok 2010
 • Větrní rozvaha závodu 3 Dolu Darkov, 2003 ÷ 2009
 • Větrní rozvaha závodu 2 Dolu Darkov, 2003 ÷ 2009
 • Zapojení dolů ČSA a Lazy do jednoho větrního systému
 • Centrální klimatizace na Dole ČSM, závod Jih, 2008
 • Analýza hlavního větrání na Dole Silesia, Polsko, 2010
 • Výpočet větrání Dolu Darkov, 2009

Přechod na začátek stránky

 

 

Výpočty zásob

 • Vyhodnocení a doplnění geologických podkladů potřebných k rozšíření dobývacího prostoru Staříč pro plochy ve slojích v perspektivním vývoji, Důl Paskov (2011)
 • Rozšíření vyhodnocení a doplnění geologických podkladů potřebných k rozšíření dobývacího prostoru Staříč pro plochy ve slojích v perspektivním vývoji, Důl Paskov (2011)
 • Výpočet zásob Dolu Darkov v dobývacím prostoru Darkov - lokalita Darkov (2001)
 • Výpočet zásob Dolu Darkov v dobývacím prostoru Karviná Doly II – lokalita Gabriela (2002)
 • Výpočet zásob Dolu Darkov v dobývacím prostoru Stonava – lokalita 9. květen, (v roce 2003)
 • Výpočet zásob Dolu ČSA v dobývacím prostoru Karviná Doly I (2004 ÷ 2005)
 • Výpočet zásob Dolu ČSA v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové, ve spolupráci s OKD, DPB, a.s. (2005)
 • Výpočet zásob hnědého uhlí na ložisku Štavalj – Srbsko (2006)
 • Výpočet zásob žáruvzdorných jílů na ložisku Knieževac – Srbsko, (2003)
 • Výpočet zásob ořešských, rudských a sedlových slojí do hloubkové úrovně –800m na ložisku Morcinek, Polsko (2008)
 • Výpočet zásob rudských slojí do hloubkové úrovně –1150m na ložisku Debiensko, Polsko (2006 ÷ 2007)
 • Výpočet zásob rudských slojí do hloubkové úrovně –1200m na ložisku Lublin Polsko (2007)
 • Výpočet zásob černého uhlí OKD, a.s., Důl Lazy (2007 ÷ 2008)
 • Výpočet zásob ořešských, rudských a sedlových slojí na ložisku Zebrzydowice, Polsko (2008)
 • Výpočet zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Darkov (2008 ÷ 2009)
 • Výpočet zásob černého uhlí na ložisku Tkibuli, Gruzie (2010)
 • Výpočet zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Karviná – Doly II, část Gabriela (2009 ÷ 2010)
 • Výpočet zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Stonava, Důl Darkov (2010 ÷ 2011)
 • Výpočet zásob hnědého uhlí a geologická studie na ložisku Ebilcek, Turecko (2012)
 • Výpočet zásob rudských, sedlových a porubských slojí do hloubkové úrovně 1000m na ložisku Paruszowiec, Polsko (2012)
 • Studie optimálního využití ložiska lignitu Ugljevik – východ, Bosna a Hercegovina (2012)

Přechod na začátek stránky